Belépés

Horgászrend

A TASSI V-VI-os vízterület 2016. évi HORGÁSZRENDJE
(víztérkód: 13-035-1-1)

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a Tassi V-VI-os vízterületen. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. A vízterülettel kapcsolatos bejelentését megteheti a halőri telefonszámon: 06-30-996 2531.

A területi jegy érvényes és a horgászrend kiterjed a következő vízszakaszokra:
A Tassi V-ös vízterületre, amely a R/S/D hajózsilipjének alsó (déli) kapujától az Osztó-sziget déli határáig tart. A Tassi V-ös vízen horgászni csak a hajózó zsilip déli kapuja alatt felállított vízügyi kerítésen kívül szabad.
A Tassi VI-os vízterületre, amely az Osztó-sziget déli határától a Nagy-Duna torkolatánál lévő 0-ás folyamkilométer-kőig, ill. a vízterület határának kétoldali kijelölési vonaláig tart. A Tassi VI-os vízhez tartozik az Osztó-sziget másik oldalán az ún. Turbina-ág is.
A gyermekhorgászok biztonsági okok miatt csak a Tassi VI-os vízterületen horgászhatnak!
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Tassi V-VI-os vízterület Horgászrendjének rendelkezéseit.
A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!
Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Tassi V-VI. területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható.
A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A horgászatot csak érvényes napi, vagy éves területi jegy birtokában lehet megkezdeni!
1. Állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egy időben legfeljebb 2 horgászfelszereléssel, a turista állami horgászjeggyel rendelkező horgász és az ifjúsági horgász csak 1 felszereléssel horgászhat. Gyermekjeggyel rendelkező gyermekhorgász csak egy bottal, egy horoggal szerelt úszós felszereléssel, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat!
Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta összesen 5 db fogható, egy-egy fajból azonban legfeljebb 3 db. "Turista" területi jeggyel és ifjúsági területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta 3 db, fajonként legfeljebb 2 db fogható. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból naponta összesen 10 kg fogható.
Gyermek területi jeggyel a darabszám-korlátozással védett halfajokból 1 db, míg a darabszám-korlátozás alá nem eső fajokból összesen 5 kg fogható naponta.

A Tassi V-VI-os vízterületre érvényes éves jegytípus mennyiségi korlátozással kerül kiadásra. Ennek megfelelően felnőtt éves területi jegy birtokában a darabszám korlátozással védett halfajokból
(csuka, süllô, kôsüllô, balin, ponty, harcsa, compó, menyhal, sebes pisztráng) összesen kifogható:
Felnôtt éves jeggyel: 100 db
Az éves jeggyel kifogható mennyiség elérését követően lehetőség van új területi jegy váltására.
Az egyes halfajok tilalmi ideje és legkisebb kifogható mérete a jogszabályban előírtaknak megfelelő (az állami horgászjegy és fogási naplóban megtalálható).
3. A horgász a horgászat megkezdésekor köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. A kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a fogást követően azonnal kötelező a fogási naplóba beírni, a fogás idejének pontos megjelölésével (dátum, óra, perc). A darabszám-korlátozással nem védett halak mennyiségét a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt kell a fogási naplóba beírni, és ezt naponta alkalmanként is el kell végezni, ha a horgász a vízterületet napközben elhagyja.

4. Horgászni I. 1-III. 15., valamint XI. 1.-XII. 31. között a VI-os vizen kizárólag 7-17 óra, az V-ös vízterületen 7-21 óra között szabad. Az év többi részében az éjszakai horgászat is megengedett.
5. XII. 1. – IV. 30. között villantóval, balinólommal, twisterrel, wobblerrel, gumihallal, egyéb műcsalival - a vermelő, és ívó halak védelme miatt – a VI.-os öböl területén pergetni tilos!

6. Balinólom kizárólag egyágú, nem fixen rögzített horoggal használható!
7. Csónakból kizárólag partra húzott csónak esetében – mások zavarása, akadályozása nélkül – engedélyezett a horgászat.
8. Tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül.
Jelölt halról a jelet csak akkor szabad levenni, ha az a fogható méretet eléri. A levett jelet, a fogás helyét, idejét, a hal testhosszát, magasságát, tömegét, és a horgász nevét, lakcímét tartalmazó feljegyzést postán a MOHOSZ-nak (1511 Budapest, Pf. 7. ) kell beküldeni.

Vízterület hasznosítója: Magyar Országos Horgász Szövetség