Belépés

OVHB 2015. április 21.

Jegyzőkönyv 

a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának 2015. április 21-én tartott üléséről

JELEN VANNAK:

- A bizottság elnöke: Kozári Miklós

- A bizottság tagjai : Ambrus Tibor

Gecse Lajos

Hajdú Lívia

Nagy Attila

Szénási Béla

Walter Tamás

A MOHOSZ alelnöke, Dr.Dérer István

A bizottság határozat képes volt.

A bizottság munkáját az alábbi napirendi pontokban határozta meg :

  1. A Team Hungary támogatási rendszerének átalakítása
  2. A versenysport finanszírozási szempontjai a költségvetés és a támogatások alapján
  3. Az OVHB új működési szervezetének kidolgozása
  4. A SIR kártya számának növelése, lehetséges “tömegessé” tétele
  5. Egyebek

A horgászversenyek díjazásának anomáliái

Autólízing, mint utazási megoldás

A bizottság, a munkáját a napirend elfogadása után az Egyebek napirendi ponttal kezdte meg, melyben a a következő határozatokat hozta meg.

2015-04-21/01 sz. hat. : A horgászversenysport hazai sportággá válásával (MOB-NOS tagságával) mind a nemzetközi, mind a hazai doppingszabályzás terén eleget kell tennie szövetségi kötelezettségeinek. Kidolgozásra kerül a horgászversenysport doppingszabályzata, melyet a Magyar Antidopping Csoport (MACS) hagy jóvá. A hazai horgászversenysport doppingszabályzatának elkészültét sürgeti az a tény is, hogy a CIPS idén áprilisban tartotta meg 36. kongresszusát, ahol elfogadták a horgászversenysport nemzetközi doppingszabályzatát.

A hazai horgászversenysport doppingszabályozásában a bizottság tagjai egyhangúan igennel szavaztak.

2015-04-21/02. sz. hat. : Két fő, Kovács Zsigmond és Kóbory Gyula jelezte, hogy szeretne részt venni saját költségén a boszniai Műlegyző Világbajnokságon. A bizottság egyhangúlag támogatta indulási szándékában a két versenyzőt és felkérte a bizottság titkárát, hogy nevezze be a két jelentkezőt a versenyre.

2015-04-21/03. sz. hat. : Sportágunk komoly elmaradásban van a sportági szakedzők terén. A MOB-NOS határozott elvárása a sportági edzőképzés elindítása. Ehhez minden eszközt meg kell ragadnia országos szövetségünknek, hogy a közeljövőben képzett szakemberek vegyenek részt a sportágunk további fejlesztésében.

2015-04-21/04. sz. hat. : A bizottság egyhangúan támogatta, hogy az országos szövetség szerezzen be 1 db lízingelt mikrobuszt (8-9 fő szállítására alkalmas), melyet B kategóriás jogosítvány birtokában lehet vezetni.

Az OVHB kéri, hogy a javaslatot a MOHOSZ Elnöksége vizsgálja meg.

2015-04-21/05. sz. hat. : Szintén egyhangú döntés született egy 500 000 Ft értékű vis major keret felállításáról, melyet olyan rendkívüli esetekben lehet majd felhasználni, mint a tavalyi sajnálatos római eset, vagy a 2013-as U14-es válogatott vesszőfutása a bérelt gépjárművel.

A Magyar Országos Horgász Szövetség a jövőben nem köt értékbiztosítást, sem utasbiztosítást külföldre utazó sportolói részére. Minden sportoló saját felelősségére köti meg biztosításait.

2015-04-21/06. sz. hat. : A horgászversenysport díjazását sújtó irreális adóterhek okán az OVHB egy beadványt készít elő, melyet Dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnökének segítségével a parlament elé kíván vinni.

A beadvány részletes kidolgozására a bizottsági elnök, Walter Tamás bizottsági tagot kérte fel.

Az OVHB új működési szabályzatának kidolgozása

2015/04-21/07. sz. hat. : A bizottság áttekintette, a Gecse Lajos bizottsági tag által szerkesztett, az OVHB működési és szabály tervezetét. A bizottság több ponton is módosításokat határozott meg. A módosítások elvégzését Kozári Miklós elnök kimunkálja és a dokumentumot a MOHOSZ Elnökségének jóváhagyásra átadja.

A Team Hungary támogatási rendszerének átalakítása

A bizottság 2015. március 17-én tartott ülésén a 2015-03-17/3. sz. határozatában elvégezte a Team Hungary támogatási rendszerének megújítását. A bizottság elnöke Walter Tamást kérte fel a részletek kidolgozására.

A részletesen kidolgozott támogatási rendszer feltételeit és viszonossági rendszerét a bizottság 2015-04-21/08. sz. határozatában elfogadta és Kozári Miklós bizottsági elnök a MOHOSZ Elnökségének javasolja elfogadásra :

Így a Team Hungary támogatói szerződés helyét egy szponzori szerződés vagy marketing megállapodás veszi át, melynek eredményeképp az alább meghatározott nettó összegek ÁFA-val terhelődnek.

Fokozat nélkül : min. 50.000 Ft-

BRONZ fokozat:200.000 Ft, 2 oldal szakmai cikk a Magyar Horgászban

EZÜST fokozat:500.000 Ft, 6 oldal szakmai cikk a Magyar Horgászban

ARANY fokozat:1.000.000 Ft, amiért 6db egyenként 3 oldalas szakmai cikk sorozat a Magyar Horgászban

Az 50-200.000 Ft közötti összegű támogatások esetében fokozat megjelölés nélküli támogatókról beszélhetnénk, akik az évi egyszeri Magyar Horgász folyóirat felsorolásában szerepelnének, kedvezményes áron hirdethetnének, és használhatnák a "A magyar horgász versenysport támogatója" titulust.

A Team Hungary, mint brand ezentúl saját, védett LOGO-val rendelkezik, melynek felhasználásáról a jövőben kizárólag a Magyar Országos Horgász Szövetség és az Országos Versenyhorgász Bizottsága dönt.

A SIR kártya számának növelése, lehetséges “tömegessé” tétele.

A bizottság több lehetőséget is megvizsgált a lehetséges kártyaszám növelés érdekében, de végleges határozatot nem hozott. A versenyzői taglétszám emelése egyik fontos eleme a sportági fejlesztésnek, hiszen a MOB-NOS által nyújtott támogatások összegének emelkedése is nagy mértékben függ a versenyzői taglétszámtól. 

Budapest, 2015. május 05.

Kozári Miklós

OVHB elnök