Belépés

Nemzetközi műlegyes VSZ.

 

 

1. CIKKELY: BEVEZETŐ.

1.1. A sporthorgászat olyan sport, amely során amatőr horgászok botot és zsinórt használnak horgászáshoz pénzjutalom nélkül.

1.2. A versenyhorgászat során a versenyzők pénzjutalom nélkül horgásznak, miközben egy sor jóváhagyott alapszabályt tartanak be.

1.3. A verseny legyezőhorgászat során a versenyzők hagyományos legyezőbottal, legyezőzsinórral, legyezőorsóval és műléggyel horgásznak pénzjutalom nélkül, miközben egy sor jóváhagyott alapszabályt tartanak be.

1.4. A verseny legyezőhorgászat doppingmentes sport, amely a világ valamennyi versenyzőjének egészségét, korrektségét és egyenlőségét támogatja.

2. CIKKELY: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.

2.1. A versenyek bármelyik nemű, egymással együtt vagy külön versenyző horgászok számára rendezhetők.

2.2. A versenyekre folyó- vagy állóvízen kerülhet sor.

2.3. A versenyek az alábbiak szerint rendezhetők a különböző korcsoportok számára:

(a) A kategória – 18 éven felüliek a verseny évének bármely időpontjában

(b) B kategória – 14-18 évesek a verseny évének bármely időpontjában - ifjúsági

(c) C kategória – meghatározandó - mesterek

2.4. Ez a Versenyszabályzat egyformán vonatkozik valamennyi kategóriára, valamint a regionális és világbajnokságokra, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik vagy a Szabálymódosításokba változás lett bevezetve (lásd a 7.1 cikkelyt).

2.5. Minden világbajnokságon természetvédelmi szimpóziumot kell tartani.

2.6. Az egyszerűség kedvéért a jelen dokumentum angol nyelvű változatában a nőnem és a hímnem egymást helyettesítik. 4

3. CIKKELY: PÁLYÁZATOK BAJNOKSÁGOK MEGRENDEZÉSÉRE ÉS ENGEDÉLYEZÉSÜK

3.1. Bármilyen FIPS-Mouche bajnokságot megrendezni kívánó FIPS-Mouche tagoknak írásos pályázatot kell benyújtaniuk a FIPS-Mouche főtitkársága részére a FIPS-Mouche közgyűlés előtt legalább négy hónappal.

3.2. A pályázatban legalább az alábbi pontokra vonatkozó ajánlásoknak kell szerepelniük:

(a) Év, pontos dátum az éven belül, helyszín, a bajnokságnak helyt adó vizek és fogható halfajok.

(b) A megközelítőleges dátum, helyszín és a bajnokságnak helyt adó vizek indoklása, beleértve a horgászat minőségére vonatkozó megjegyzéseket.

(c) Alkalmazható horgászmódszerek (pl. folyó, száraz légy; kis állóvíz, parti horgászat stb.)

(d) A bajnokság időtartama

(e) A versenyzők és vendégek becsült részvételi költségei.

3.3. Minden FIPS-Mouche bajnokságot a FIPS-Mouche közgyűlésnek kell engedélyeznie.

3.4. Minden FIPS-Mouche bajnokság címében legalább az alábbi elemeknek kell szerepelniük:

a bajnokság sorszáma; FIPS-Mouche; kategória (ha nem senior); rendelkezésre álló földrajzi terület; Legyező horgászbajnokság (pl. Második FIPS-Mouche ifjúsági legyező horgász világbajnokság).

3.5. A FIPS-Mouche elnöki testület egy tagjának lehetőleg egy évvel korábban meg kell látogatnia a helyszínt és a verseny vizeket, és ellenőriznie kell, hogy azok a FIPS-Mouche bajnokság valamennyi szükséges feltételének megfelelnek-e. Az ellenőrzés országon belüli költségeit a házigazda ország viseli.

4. CIKKELY: BAJNOKSÁGI PROTOKOLL

4.1. Valamennyi FIPS-Mouche engedéllyel rendelkező bajnokságot az olimpiai eszméje szerint kell megrendezni.

4.2. A résztvevő országok zászlaját fel kell vonni a bajnokságok egész időtartama alatt.

4.3. Valamennyi FIPS-Mouche világbajnokságon (más bajnokságokon nem feltétlenül) nyitóünnepséget kell rendezni polgári részvétellel, amelyen az összes országot ismertetni kell, nyilatkozatot kell tenni az olimpiai eszményekről, és megnyitottnak kell nyilvánítani a versenyt.

4.4. Valamennyi FIPS-Mouche világbajnokságon (más bajnokságokon nem feltétlenül) záróünnepséget kell tartani polgári részvétellel, amelyen át kell adni az arany, ezüst és bronz érméket mind a csapat, mind az egyéni bajnokok részére, ezt követően pedig befejezettnek kell nyilvánítani a versenyt.

4.5. Az érmesek nemzeti himnuszát minden átadás során le kell játszani.

4.6. A világ vagy regionális bajnokságok megrendezésével megbízott valamennyi tagnak nyilatkoznia kell a FIPS-Mouche felé arról, hogy a FIPS-Mouche versenyszabályzatot és a C.I.P.S. alapszabályzatot be fogják tartani.

5. CIKKELY: TAGÁLLAM BAJNOKSÁGOK

5.1. A FIPS-Mouche tagok szabadon szentesíthetnek bajnokságokat saját országaikban.

6. CIKKELY: BAJNOKSÁGOK SZERVEZÉSE.

6.1. A házigazda ország szervezete az alábbi feladatokat köteles ellátni: 5

(a) Ideiglenes költségvetés benyújtása az elnökségi testület valamely tagjának látogatása alkalmából (3.5 cikkely utalása szerint).

(b) Részletes tájékoztatás valamennyi FIPS-Mouche tag számára az előző bajnokság idején (de legalább kilenc hónappal az esemény előtt) a javasolt színhelyről, bajnoksági vizekről, dátumokról, fogható halfajokról, horgászmódszerekről és minden egyéb vonatkozó információról a bajnokságon való részvételre vonatkozó hivatalos meghívással együtt.

(c) Megfelelően képzett és tapasztalt nemzetközi szervező megbízása a bajnokság előkészületeinek és lebonyolításának irányítására.

(d) Szektor bírók és mérlegelők kiválasztása és képzése, akik a fair és tisztességes sportszerű viselkedés olimpiai eszményét támogatják, illetve azok kiválasztására, megbízására és képzésére tett intézkedések írásos összefoglalójának benyújtása az elnöki testület jóváhagyása céljából. Ezt a dokumentumot három hónappal a bajnokság megkezdése előtt kell benyújtani.

(e) Naprakész költségvetés benyújtása az eseményre vonatkozóan a FIPS-Mouche elnöki testület számára a bajnokság részvételi költségének első bejelentésekor.

(f) Az esemény teljes elszámolásának benyújtása a FIPS-Mouche elnöki testület számára a bajnokság befejezése után legkésőbb három hónapon belül.

(g) Esetleges doppingellenes előírások kidolgozása és alkalmazása, valamint ellenőrzések a bajnokságokon szükség szerint (39. cikkely szerint).

6.2. A FIPS-Mouche sorsolási és eredmény számítógépes programot kell használni a bajnoksági sorsoláshoz és pontozáshoz. Ezt a FIPS-Mouche testületi tag(ok) felügyelete alatt kell végezni, és jelszóval védett számítógépen kell telepíteni és futtatni.

7. CIKKELY: VERSENYSZABÁLYZAT ÉS MÓDOSÍTÁSOK.

7.1. A FIPS-Mouche által engedélyezett valamennyi bajnokságon ez a Versenyszabályzat érvényes azt az esetet kivéve, amikor a szabályzat másként rendelkezik vagy Szabálymódosítás történik a házigazda ország törvényei, rendeletei, gyakorlatai és különleges igényei miatt.

7.2. A 7.1 cikkely alkalmazása miatt szükséges változásokat bele kell foglalni a Szabálymódosításokba.

7.3. A Szabálymódosítások tervezetét el kell készíteni az Elnöki Testület tagjának látogatása

során (3.5 cikkely utalása szerint), és a látogatást követő egy hónapon belül véglegesíteni kell az Elnöki Testülethez való benyújtás céljából.

7.4. Az Elnöki Testületnek lehetőleg legkésőbb az esemény előtt hét hónappal korábban át kell tekintenie, szükség szerint módosítania és jóvá kell hagynia a Szabálymódosításokat.

7.5. A Főtitkár köteles a Szabálymódosításokat valamennyi tag részére megküldeni az Elnöki Testület jóváhagyását követő egy hónapon belül.

8. CIKKELY: ORVOSI ÉS BIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁS.

8.1. A házigazda szervezetnek megfelelő orvosi segítségnyújtásról és felelősségbiztosításról kell gondoskodnia a hivatalos versenyidőszak alatt.

8.2. A tagok feladata, hogy megfelelő egészség-, utas- és egyéb biztosításról gondoskodjanak csapatuk számára.

9. CIKKELY: PARTI HORGÁSZVERSENYEK.

9.1. A versenyvizeket öt szektorra kell osztani, amelyeket -ha lehetséges- névvel, illetve I., II., III., IV. és V. római számokkal kell azonosítani, valamint színkódolni kell őket. 6

9.2. A szektorokon belüli helyeket sorszámozni kell a folyásiránnyal szembeni határponttól kezdve folyóvizek esetében. Állóvizek esetében a helyeket az óramutató járásának irányában kell számozni. Ugyanannyi helynek kell lennie az egyes szektorokon belül, ahány résztvevő csapat van.

9.3. A házigazda ország elsődleges célja, hogy valamennyi versenyző számára egyenlő horgászati lehetőségeket biztosítson. Gondoskodnia kell róla, hogy egyetlen versenyző se kerüljön előnybe vagy hátrányba a kiosztott hely minősége miatt. Minden esetben a helyek előírt minimális hossza kétszáz méter folyóvizek esetében, illetve száz méter állóvizek esetében. Akkor ideális, ha minden hely mindkét oldalán húsz-húsz méteres minimális semleges szektor van. A helyek kiválasztása lehetővé teszi a mérlegelő számára, hogy folyamatosan szemkontaktust tartson fenn a versenyzővel. Ehhez a mérlegelőknek megfelelő felszereléssel kell rendelkezniük (kétcsöves látcső, gumicsizma vagy gázló csizma és biztonsági felszerelés szüksége szerint).

9. 4. A versenyző csak a saját helyének kijelölt határpontjai között dobhatja ki a legyeit, és a hely határpontjai között kell maradnia a teljes versenyidő alatt. A versenyző nem horgászhat semmilyen hídról és nem használhat ilyet a versenyidő alatt.

9.5. Ha egy megakasztott hal a semleges szakaszba úszik, a versenyző saját helyének területéről fáraszthatja ki a halat, és saját helyének területén belül kell a halat partra emelnie. Ha egy megakasztott hal a szomszédos helyre úszik be, és az adott helyen versenyző horgász nem kifogásolja, akkor a versenyző saját helyéről fáraszthatja ki a halat, és a saját helyén belül kell azt partra emelnie. Ha a szomszédos helyen versenyző horgász kifogásolja, akkor a versenyzőnek legfeljebb öt perce van arra, hogy kihozza a halat a szomszédos hely területéről a semleges szakaszba vagy a saját helyére.

10. CIKKELY: CSÓNAKOS HORGÁSZVERSENYEK

10.1. Minden csónakban azonos számú versenyzőnek kell lennie.

10.2. Minden versenyző azonos ideig jogosult a csónakot irányítani. Éremfeldobással kell eldönteni, hogy melyik versenyző kezdi a csónak irányítását.

10.3. A csónakot irányító versenyző hozhatja meg az összes taktikai döntést, például: a csónak melyik ülésén üljenek az egyes versenyzők; hová kell leállítani a csónakot; használható-e horgony vagy nem.

A Mérlegelő saját belátása szerint biztonsági okok vagy a saját illetve más csónakokban ülő versenyző(k) szembeni korrektség miatt felülbírálhat bármely ilyen döntést.

10.4. A csónakokat a verseny megkezdése előtt legalább tíz perccel korábban el kell indítani, hogy a versenyzők a verseny kezdési idejére elérhessék azt a helyet, ahonnan a horgászást kezdeni fogják.

10.5. Egyetlen csónak sem közelíthet meg ötven méternél jobban egy másik olyan csónakot, amelyből az adott időben versenyző horgászik, a biztonsági okokat vagy szükség esetét kivéve.

10.6. Horgászás közben a versenyzőknek a beszerelt üléseken kell ülniük, és legfeljebb 10 centiméter mélységű párnát használhatnak (ld. a 10.8 cikkelyt).

10.7. A hal szákolását a versenyzőnek, vagy a versenyző kérésére a Mérlegelőnek kell elvégeznie.

10.8. A versenyző csak a hal szákolása közben állhat fel, de ha arra kérte a Mérlegelőt, hogy ő szákolja a halat, akkor a versenyzőnek ülve kell maradnia.

10.9. A Szabálymódosításokban részletesebben le kell írni, hogyan lehet csónakos horgászást lefolytatni, pl. sodródó vagy lehorgonyzott csónakokról; használható-e horgony vagy sem; mely területről dobhatják ki legyeiket az egyes versenyzők; a versenyzők száma csónakonként; lehet-e horgászni, miközben a mérlegelő evez; a versenyterület használható-e részben vagy egészben Hivatalos Edzésre; a versenyvizek felosztandók-e öt szektorra, vagy azokon egyidejűleg egynél több versenycsapat horgászhat; a csónakoknak az evezőkkel balra vagy jobbra szabad-e sodródniuk.

10.10. Csak a mérlegelő lehet az evezőknél és a motornál. 7

11. CIKKELY: ESEMÉNYEK IDŐTARTAMA, PONTOZÁS ÉS GYAKORLÓ ÓRÁK.

11.1. Valamennyi Senior Világbajnokságon legalább öt különböző pontozó versenyt kell tartani; minden más FIPS-Mouche bajnokságon legalább három pontozó versenyt kell tartani. A versenyzők valamennyi bajnokságon azonos számú pontozó versenyen jogosultak horgászni mindegyik horgászat típusnál.

11.2. Minden pontozó versenynek legalább három órás horgászásból kell állnia. Ha a versenyzőn kívülálló okok miatt a pontozó verseny rövidebb, mint a bejelentett időtartam, kompenzációs időt kell biztosítani.

11.3. A versenyórák számát a házigazda szervezet határozza meg.

11.4. A házigazda szervezet köteles legalább három óra edzési időt biztosítani minden versenyző számára hasonló vizeken valamennyi horgászati versenytípus esetén.

12. CIKKELY: KIK VEHETNEK RÉSZT.

12.1. Bármely tagdíjat kifizető FIPS-Mouche tag és olyan FIPS-Mouche tagságért folyamodó nemzeti szervezet, amely kifizette a tagsági díjat, részt vehet FIPS-Mouche bajnokságokon.

12.2. A csapatokat saját nemzeti szervezetük tagságából sorsolják, és minden egyes csapattagnak saját csapata országának állampolgára kell, hogy legyen.

12.3. Résztvevők lehetnek:

(a) Legalább öt versenyzőből álló csapatok, plusz választható módon egy tartalék versenyző és/vagy egy csapatkapitány és/vagy egy menedzser.

(b) Egyéni versenyzők

13. CIKKELY: CSAPAT KÖVETELMÉNYEK

13.1. Az egyes csapatok tagjainak nevét legalább harminc nappal az esemény előtt közölni kell a Nemzetközi Szervezővel a Tag Szövetség tanúsítványának kíséretében, amely megállapítja, hogy valamennyi tag megfelel a 12.2 cikkelyben lefektetett feltételeknek. A csapat ezt követő bármilyen változásáról értesíteni kell a Nemzetközi Szervezőt megfelelően módosított bejegyzett alkalmassági tanúsítvány megküldésével együtt.

13.2. A tartalékként bejegyzett csapattag helyettesíthet versenyzőt, aki a következő versenyben visszakerülhet a helyére ugyanabban a csoportban. A csapatkapitánynak írásban értesítenie kell a Nemzetközi Szervezőt vagy annak képviselőjét a helyettesítésről a verseny megkezdése előtt legalább harminc perccel. (FIPS-Mouche nyomtatványt kell használni).

13.3. A tartalék csak a FIPS-Mouche bajnokságon jelenlevő senior képviselőjének határozott engedélyével küldhető be horgászásra azon a szakaszon, ahol már versenyzett

Ezt a jóváhagyást a csapatkapitánynak a szóban forgó verseny megkezdése előtt legalább harminc perccel írásban kell kérnie és igazolnia.

13.4. Ha egy csapat nem rendelkezik olyan taggal, aki a hivatalos nyelvek bármelyikén tolmácsolni és fordítani tud, akkor fordítóval/tolmáccsal kell kiegészíteni a csapatot, akinek a versenyek alatt kísérnie kell a csapatkapitányt.

14. CIKKELY: VERSENYZŐK KÖTELEZETTSÉGEI.

14.1. A FIPS-Mouche által engedélyezett versenyeken a résztvevők kötelesek betartani a Versenyszabályzatot és a Szabálymódosításokat. 8

14.2. A házigazdával és az esetleges esemény szponzorokkal szembeni előzékenységből az összes bejegyzett résztvevő csapattag köteles a végleges hivatalos programban felsorolt valamennyi hivatalos fogadáson részt venni.

14.3. Minden egyes versenyző köteles az összes szükséges biztonsági intézkedést megtenni, beleértve a szemvédők és életvédő felszerelések viselését.

14.4. Minden egyes csapattagnak, beleértve a csapatkapitányt/megbízott kapitányt, látható azonosító kártyát vagy jelvényt kell viselnie az egész versenyidő alatt. A házigazda szervezetnek kell gondoskodnia róla.

14.5. Minden egyes versenyző köteles a mérlegelő lapjának pontosságát ellenőrizni és ezt az egyes versenyek végén aláírásával megerősíteni.

14.6. Minden egyes versenyzőnek hivatalos szállítóeszközzel kell a verseny alatt az összes hivatalos eseményre utaznia és vissza, kivéve, ha a FIPS-Mouche vagy a Nemzetközi Szervező senior képviselője másra nem ad engedélyt.

14.7. Minden olyan versenyző, aki a verseny alatt a horgászásról tanácsot kér (nem a versenykapitányától) vagy lényeges segítséget fogad el a horgászásban, figyelmeztetést kap. Amennyiben egy csapat tagja, aki nem a csapatkapitány, versenyzővel kommunikál a verseny alatt, az a horgászásra vonatkozó tanácskérésnek tekintendő.

14.8. Minden versenyzőnek be kell tartania a Nemzetközi doppingellenes szabályzat elveit és a Bajnokságra vonatkozóan megállapított valamennyi doppingellenes előírást.

14.9. A versenyző felelős a saját felszereléséért, illetve annak a saját területének határain belüli mozgatásáért a teljes versenyidő alatt.

15. CIKKELY: CSAPATKAPITÁNYOK.

15.1. A csapatkapitány felelősséggel és számadással tartozik a csapattagok viselkedésével kapcsolatban a teljes bajnokság alatt.

15.2. Megbízott kapitányt nevezhet ki az eredeti kapitány, amennyiben az eredeti kapitány legalább harminc perccel a bajnoksági verseny megkezdése előtt értesíti a Nemzetközi Szervezőt vagy annak képviselőjét.

15.3. A bajnoksági verseny alatt a csapatkapitány szabadon mozoghat a csapattagok helyén, de nem léphet a vízbe.

15.4. A csapatkapitány csak akkor léphet egy másik csapat versenyzőjének a helyére, ha saját csapattagjának helyét így tudja megközelíteni, és csak azzal a feltétellel, hogy nem zavarja a jelenléte a másik csapat versenyzőjének vizeit vagy tevékenységeit.

15.5. Csónakos horgászverseny alatt a csapatkapitány nem mehet a csapattagokhoz.

15.6. Bajnoksági verseny alatt a csapatkapitány az egyetlen olyan személy (a verseny tisztségviselők kivételével), aki bármilyen módon kommunikálhat egy versenyzővel. A csapatkapitányok és a verseny tisztségviselők feladata, hogy azonosítsák magukat a mérlegelők előtt, mielőtt kommunikálnak a versenyzőkkel a verseny alatt.

15.7. Bajnoksági verseny alatt a csapatkapitányok nem adhatnak lényeges segítséget bármelyik versenyzőnek.

16. CIKKELY: VERSENYBIZOTTSÁG.

16.1. A Versenybizottságot az első csapatkapitányi értekezleten kell létrehozni.

16.2. A Versenybizottság tagjai: 9

(a) A FIPS-Mouche senior képviselője;

(b) A Nemzetközi Szervező

(c) Három képviselő, akiket az Elnöki Testület jelenlevő tagjai által jelöltek közül választ az értekezlet. A házigazda ország csapattagjai nem jelölhetők.

(d) Az Elnöki Testület valamennyi rendelkezésre álló tagja.

17. CIKKELY: A VERSENYBIZOTTSÁG FELADATAI, FELELŐSSÉGEI ÉS JOGOSULTSÁGAI

17.1. A Versenybizottság feladata és kötelezettsége:

(a) Szabályszegésekről szóló jelentések áttekintése és a megfelelő intézkedés foganatosítása.

(b) Hivatalos, írásos tiltakozások fogadása kétszáz Euró vagy azzal egyenértékű pénzösszeg kíséretében, és a megfelelő intézkedés foganatosítása.

(c) Az esetleges Versenybizottsági eljárások jelentése a FIPS-Mouche Elnöki Testület felé.

17.2. Fegyelmi intézkedések:

(a) Figyelmeztetés

(b) Kifogásolás

(c) A versenyző teljes fogásának vagy egy részének elutasítása

(d) Csapat vagy egyén kizárása

18. CIKKELY: SZEKTOR BÍRÓK.

18.1. Valamennyi verseny során minden szektorhoz vagy versenyző csoporthoz egy-egy szektorbíró szükséges.

18.2. A FIPS-Mouche Testületnek kell ellenőriznie és jóváhagynia azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a szektorbírók jól ismerik a Versenyszabályzatot és az esetleges Módosításokat, és jártasak azokban (6.1 cikkely (d) hivatkozása szerint). A FIPS-Mouche Bajnokság szervezőinek gondoskodniuk kell róla, hogy minden Szektor Bíró olyan szinten beszéljen angolul, amely lehetővé számukra a szabályok vagy szabályszegések közlését a versenyzőkkel. Ha egy szektorbíró nem beszél ilyen szinten angolul, akkor a szervezőknek fordítót kell biztosítaniuk a bajnokság idejére, és a fordítónak a Szektor Bíróval együtt kell utaznia a hivatalos szállítóeszközön a szektorhoz, ott kell maradnia vele minden verseny alatt, és rendelkezésre kell állnia, amennyiben a Szektor Bírónak beszélnie kell vita meghallgatása során.

19. CIKKELY: A SZEKTOR BÍRÓK FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGEI.

19.1. A szektor bírók felelősek a verseny megfelelő lefolytatásáért a szektorukon vagy versenyző csoportjukon belül.

19.2. A szektor bírók felelősek az összes mérlegelő képzésének felügyeletéért a szektorukban és azért, hogy csak a megfelelő képesítésűek legyenek elfogadva.

19.3. A szektor bírók felelősek a mérlegelők felügyeletéért annak biztosítása érdekében, hogy pontos nyilvántartást vezessenek, és betartassák a Versenyszabályzatot és azok Módosításait.

19.4. A szektor bírók feladata, hogy segítséget nyújtsanak a mérlegelőknek a szabály értelmezésben, ha bármilyen kétely merül fel a Szabályzat vagy a Szabály módosítások esetleges megszegésével kapcsolatban.

19.5. A szektor Versenybizottságok feladata, hogy felügyeljék a Szabályzat vagy Szabály módosítások gyanítható megsértéseinek nyilvántartását, és jelentsék azokat a Nemzetközi Szervező felé.

19.6. Hivatalos tiltakozás esetében az érintett szektor bíró köteles segítséget nyújtani a Versenybizottságnak az információk begyűjtésében a tiltakozás rendezése érdekében. 10

19.7. A szektor bírók feladata gondoskodni arról, hogy a csapatkapitány kivételével egyetlen személynek se legyen hozzáférése a versenyzőkhöz a versenyek alatt. Minden nézőt kellő távolságban kell tartani, hogy ne zavarják a versenyzőket és ne kommunikálhassanak velük.

19.8. A szektorbírókat a Nemzetközi Szervező más feladatokkal is megbízhatja.

20. CIKKELY: MÉRLEGELŐK.

20.1. A mérlegelők egyidejűleg legfeljebb két versenyzőért felelősek.

20.2. A mérlegelők feladata, hogy pontosan rögzítsék a versenyző mérlegelő lapján (FIPS-Mouche nyomtatványt kell használni) az egyes értékelhető halak adatait, beleértve a hosszúságot a legközelebbi milliméterre kerekítve és a fogás idejét. A lap mérlegelési részében nem felhasznált valamennyi részt át kell húznia a mérlegelőnek a verseny végén. Önindigós papírt kell használni, a mérlegelő lap eredeti példányát a Szektor Bíró részére, a másodpéldányt pedig a versenyző részére kell átadni.

20.3. A mérlegelők feladata, hogy figyelmeztessék a versenyezőket, ha a Versenyszabályzat és azok Módosításainak megszegése látszik valószínűnek.

20.4. A mérlegelőknek rögzíteniük kell a Versenyszabályzat vagy azok Módosításainak megszegését, és ezeket az információkat jelenteniük kell a szektorbíró vagy a Nemzetköz Szervező felé.

20.5. A mérlegelőket a Nemzetközi Szervező vagy a szektorbíró más feladatokkal is megbízhatja.

20.6. A házigazda szervezet feladata, hogy mérlegelőket toborozzon más országok állampolgárai közül a házigazda ország csapatának tagjai számára.

20.7. A FIPS-Mouche Testületnek kell ellenőriznie és jóváhagynia azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a mérlegelők jól ismerik a Versenyszabályzatot és az esetleges Módosításokat, és jártasak azokban (6.1 cikkely (d) hivatkozása szerint).

20.8. Nemzetközi Felügyelőket kell biztosítania a szervezőknek, akiket a FIPS-Mouche testületnek jóvá kell hagynia. A szervezet szerves részét képezik a bajnokság ideje alatt. Ők felügyelik a házigazda ország versenyzőinek mérlegelőit a parti horgászversenyek alatt. A bajnokságra meghívott Nemzetközi Felügyelők valamennyi közvetlen költségét a bajnokság költségvetésében kell szerepeltetni.

21. CIKKELY: HELYEK ÉS CSÓNAKOK SORSOLÁSA.

21.1. Valamennyi helyet pontosan meg kell határozni a versenyzők részére való kiosztás előtt, és azok nem módosíthatók a verseny alatt.

21.2. Az egyes versenyzők helyét a FIPS-Mouche sorsoló számítógépes programmal kell meghatározni. A sorsolás úgy van megtervezve, hogy az azonos csapatból származó horgászok egynél több alkalommal ne horgászhassanak egyetlen szektoron belül sem ugyanazon a helyen, illetve - ha matematikailag lehetséges - a szomszédos helyen.

21.3. A FIPS-Mouche senior képviselőjének felügyelnie és tanúsítania kell a sorsolás pontosságát és sportszerűségét.

21.4.

(a) A FIPS-Mouche számítógépes programot kell biztonságos számítógépen használni az egyes versenyzők részére kiosztott helyek/csónakszámok meghatározásához. Ezt a sorsolást el kell zárni és biztosítani kell, amint a FIPS-Mouche képviselő ellenőrizte. A csapatkapitányi értekezleten minden Kapitánynak ország számot és az egyes versenyzők betűjelét (A, B, C, D és E) kell húznia. Az egyes csoportok versenyzőinek húzási listáját közvetlenül az értekezlet után át kell adni az egyes Kapitányok számára. 11

(b) Az egyes csapatok kapitánya számot húz az ország csapatszámának kiválasztásához.

(c) Ezután minden egyes kapitány A és E közötti betűjelet húz a csapattagok csoportba sorolásához, akik együtt fognak horgászni az egyes szektorokban és a helyezések alapját fogják képezni.

(d) Az egyes versenyzőkhöz rendelt helyet/csónakszámot a Szektor Bíró vagy annak megbízott képviselője jelenti be, és csak azután, hogy a busz elindult az egyes szektorok felé.

(e) A sorsolás lefolytatásának egyéb módszerek akkor elfogadottak, ha a FIPS-Mouche senior képviselője azt engedélyezi.

21.5. Az egyes versenyzők csónakját sorsolással kell meghatározni, amelynek lehetőleg nullára kell csökkentenie annak a gyakoriságát, hogy az azonos ország versenyzői ugyanabban a csónakban horgásznak együtt a bajnokság alatt.

21.6. Az evezők csónakokhoz való kiosztását számítógépes sorsolással kell meghatározni, amelynek lehetőleg nullára kell csökkentenie annak gyakoriságát, hogy ugyanaz az evezős ugyanannak a csapatnak dolgozzon a bajnokság alatt, vagy a versenyt közvetlenül megelőző nyilvános húzással.

22. CIKKELY: KIFOGOTT HAL ELLÁTÁSA.

22.1. Ha a versenyző pontoztatni szeretné a halat, hálóval kell partra emelnie, és a halat a hálóval együtt kell a mérlegelőnek átadnia mérés és rögzítés céljából (20.2 cikkely hivatkozása szerint).

22.2. A mérlegelőnek ki kell vennie a horgot, fel kell élesztenie a halat, és el kell engednie, ügyelve arra, hogy ne okozzon sérülést a halnak.

22.3. Ha egy versenyző úgy dönt, hogy a hal nem értékelhető vagy méreten aluli, nem kell hálóba emelnie, hanem visszaengedheti a vízbe, ügyelve arra, hogy ne okozzon sérülést, és lehetőleg ne érintse meg.

22.4. Ha a mérlegelő vagy egy másik verseny tisztségviselő úgy állapítja meg, hogy a versenyző hanyag módon a hal sérülését okozta, akkor a hal nem pontozható, és a versenyzőt a hal legkisebb érvényes hosszának megfelelő pontszámmal kell büntetni. Az esetet jelenteni kell a Versenybizottság felé további intézkedés megfontolása céljából.

23. CIKKELY: VERSENYCSÓNAKOK.

23.1. A versenycsónakoknak azonos méretűnek, felépítésűnek, szerkezetűnek és teljesítményűnek kell lenniük. A bajnokságok során használt csónakoknak megfelelő stabilitással kell rendelkezniük, és lehetővé kell tenniük a biztonságos horgászást és a biztonságot, amikor a versenyzők ülést cserélnek, vagy amikor a motornál ülő versenyzőnek és a mérlegelőnek helyet kell cserélniük. A Házigazda Ország helyi (nemzeti) biztonsági előírásai érvényesek.

23.2. Az egyes csónakokban helyet foglaló személyek száma nem haladhatja meg a csónak névleges befogadóképességét.

23.3. A csónakokon minden helyet foglaló személy számára külön mentőövnek kell lennie, és olyan eszközt kell tartalmaznia, amely felhívja a figyelmet vészhelyzet esetében.

23.4. Amennyiben a horgonyok használatát engedélyezik a Szabálymódosítások, a házigazda szervezetnek egyforma horgonyról kell gondoskodnia valamennyi csónak számára. Amennyiben egy horgony elveszik vagy használhatatlanná válik, a versenyző horgonya kicserélhető.

24. CIKKELY: ÉRTÉKELHETŐ HALAK.

24.1. A kifogható halfajokat és a mérethatárokat a Szabálymódosításokban kell meghatározni. Mérési célokból a hosszúságot az orrhegytől a farok Szabálymódosításokban meghatározott részéig kell mérni.

24.2. Csak a szájterületen, tehát a kopoltyúfedő hátsó széle előtt megakasztott hal értékelhető. 12

24.3. A verseny alatt megakasztott hal csak akkor értékelhető, ha a verseny vége után legfeljebb tíz percen belül partra emelik.

25. CIKKELY: LEGYEZŐBOTOK.

25.1. Egyidejűleg egy hagyományos legyezőbot használható, amelynek hossza nem haladja meg a tizenkét lábat/háromszázhatvanhat centimétert.

25.2. A versenyzők tartalék legyezőbotot tarthatnak maguknál, amely azonban csónakos horgászás esetében nem lehet összeszerelt vagy orsóval ellátott.

25.3. A versenyzők felelősek saját felszerelésük cipeléséért és védelméért.

26. CIKKELY: VERSENY LEGYEZŐZSINÓROK.

26.1. Bármilyen gyárilag készített úszó, süllyedő vagy süllyedő végű legyezőzsinór használható az ólommagos legyezőzsinórok kivételével.

26.2. A verseny legyezőzsinórok legkisebb hossza huszonkét méter.

26.3. Kidobó fejek nem megengedettek.

26.4. Sem süllyedő, sem úszó eszközökkel nem lehet kiegészíteni a legyezőzsinórokat.

27. CIKKELY: VERSENY ELŐKÉK.

27.1. Bármilyen hosszúságú szimpla egyszálú előke használható.

27.2. Az előkék lehetnek csomózottak vagy csomó nélküliek, illetve folyamatosan lefelé vékonyodók vagy párhuzamosak. Szimpla hurok csak az előke legyezőzsinórra kötésére használható.

27.3. Sem süllyedő, sem úszó eszközökkel nem lehet kiegészíteni az előkét.

28. CIKKELY: VERSENYLEGYEK

28.1. A versenyzők úszó vagy süllyedő műlegyeket használhatnak.

28.2. Minden legyet szimpla hurokra kell kötni, amelynek nem vonatkozik méretkorlát.

28.3. A megkötött lény hosszát a versenyző választja meg.

28.4. Súllyal ellátott legyek megengedettek, amennyiben a súly rejtve marad a kötésen belül. Egyetlen látható gyöngy, amelynek legnagyobb mérete legfeljebb 4 mm, szintén megengedett. A festés önmagában nem jelent kötést.

28.5. Legfeljebb három légy engedélyezett, amelyek nem lehetnek ötven cm-nél közelebb egymáshoz horogfültől horogfülig mérve, és szabadon lógnak.

28.6. Valamennyi legyet olyan módon kell az előkére akasztani, hogy sem azok, sem a jelzőólmok nem mozdulnak és nem csúsznak el az előke anyagán.

28.7. Minden legyet szakáll nélküli horogra kell kötni. 13

29. CIKKELY: MERÍTŐHÁLÓK.

29.1. A merítőhálók puha pamutból vagy egyéb nem koptató anyagból készülhetnek, és lehetőleg csomó nélkülinek kell lenniük.

29.2. A merítőhálók teljes hossza nem haladhatja meg a negyvennyolc hüvelyket/százhuszonkét centimétert teljesen kinyújtott állapotban.

30. CIKKELY: TILTÁSOK.

30.1. Az alábbiak tilosak:

(a) a versenyszektorok horgászása a versenyzők vagy azok megbízottjai által az esemény hivatalos megkezdése előtti hatvan napos időszakban.

(b) A Nemzetközi Szervező részvétele a házigazda ország csapatának irányításában legalább a bajnokság előtt 60 nappal kezdődő és a zárásig tartó időszak alatt.

(c) Sportszerűtlenség más versenyzőkkel, szervezőkkel és tisztségviselőkkel szemben.

(d) A versenyzők, szervezők vagy tisztségviselők olyan eljárása, amely hamis vagy elferdített eredményeket okozhat.

(e) Fényképezőgép vagy kamera használata a teljes Bajnokság alatt a többi ország helyeinek és/vagy versenyzőinek lefilmezéséhez, hogy információkat kapjon egy csapat.

(f) Rádió vagy egyéb elektronikus kommunikációs módszerek használata csapattag által a verseny alatt

(g) A versenyző tanácskérése a verseny alatt a horgászásra vonatkozóan más személytől (saját csapatkapitánya kivételével), vagy lényeges segítség elfogadása bárkitől a horgászásra vonatkozóan.

(h) Hal- és mélységkereső használata csapattag által a bajnokság alatt.

(i) Olyan tiltott anyag(k) használata, amely a doppingellenes szabályok szerint doppingolást jelent.

31. CIKKELY: ELVESZTETT HAL.

31.1. Amennyiben mérés előtt a mérlegelő elveszít egy halat, a versenyzőnek az adott verseny alatt az adott szektorban kifogott valamennyi érvényes hal átlagpontját kell megadni.

31.2. Csónakos horgászás esetében, ha a mérlegelő a hal szákolása alatt veszít el halat, a versenyző kérésére nem kell pontot adni.

32. CIKKELY: PONTOZÁS.

32.1. Minden kifogott értékelhető hal esetében a versenyző száz pontot kap.

32.2. A versenyzők minden értékelhető hal centimétereként húsz további pontot kapnak; a rögzített hosszt a következő teljes centiméterre kell felkerekíteni pontozáshoz.

32.3. Az értékelhető méret alatti halak hossza nem kerekíthető felfelé, így az ilyen hal nem kap pontot.

33. CIKKELY: VERSENY HELYZÉSEK.

33.1. Valamennyi versenyző helyezést kap a csoportjában az egyes szektorokban és a bajnokság egyes versenyein elért pontok alapján 14

33.2. Az a versenyző, aki nem tud érvényes fogást teljesíteni bármely verseny alatt, az adott versenyben a szektor versenyzőinek számával azonos helyezést kap. Ugyanezt a helyezést kapja az a versenyző, aki valamilyen oknál fogva nem tud részt venni.

33.3. Annak a versenyzőnek, aki bármilyen ok miatt kénytelen visszalépni a bajnokság valamely versenyéből, az adott időpontig kifogott zsákmányát kell értékelni.

33.4. A hiányos csapat azon verseny szektor versenyzőinek számával azonos helyezést kap, amelyben a csapattag hiányzik.

33.5. Amennyiben a versenyzők között ugyanabban a szektorban és versenyben az elért pontszám alapján döntetlen eredmény született, akkor a kifogott érvényes halak legnagyobb száma a döntő. Ha a döntetlen helyzet továbbra is fennáll, akkor a versenyzők egyforma helyezést kapnak, és a következő helyezés(ek) kimarad(nak).

34. CIKKELY: CSAPAT ÉS EGYÉNI HELYEZÉSEK.

34.1. A csapatok és egyének helyezése az alábbiak szerint határozható meg:

(a) Csapatok: Az első helyezést az a csapat kapja, amelynek csapattagjai a legkisebb számú kumulált helyezéssel rendelkeznek, és ez vonatkozik a többi csapat helyezésére is.

(b) Egyének: Az első helyezést az az egyén kapja, aki a legkisebb számú kumulált helyezéssel rendelkezik, és ez vonatkozik a többi versenyző helyezésére is.

34.2. Az a tartalékos, aki egynél többször horgászik egy szektorban, nem kaphat egyéni helyezést a bajnokságon, de a helyezései beszámítanak a csapateredmények megállapításába.

34.3. Amennyiben döntetlen helyzet alakul ki csapatok vagy egyének között, a legnagyobb pontszám a döntő, a második lesz a legtöbb érvényes halat kifogó, a harmadik pedig a legnagyobb halat kifogó.

34.4. Ha a döntetlen helyzet továbbra is fennáll, az azonos eredményű csapatok vagy egyének egyforma helyezést kapnak, és a következő helyezés(ek) kimarad(nak).

35. CIKKELY: EREDMÉNYEK KIÍRÁSA.

35.1. A Nemzetközi Szervezőnek az első csapatkapitányi értekezleten be kell jelentenie az eredménye kiírásának helyét.

35.2. A verseny eredményeket, beleértve az egyéni és csapat helyezéseket, a verseny végét követő három órán belül ki kell írni.

35.3. Mind az egyének, mind a csapatok esetében a napi és kumulatív eredményeket az egyes napok utolsó versenyének vége után három órán belül kell kiírni.

35.4. A végeredményeket, beleértve az egyéni és csapat helyezéseket, az utolsó verseny zárását követő három órán belül ki kell írni.

36. CIKKELY: KIÍRT EREDMÉNYEK ÉS KIFOGÁSOLÁSOK.

36.1. A versenynap mindkét versenyének eredményei a következő napon 09:00 órakor válnak véglegessé, az utolsó verseny eredményeinek és a Bajnokság végeredményeinek kivételével, amelyek a kiírás után 2 óra múlva válnak véglegessé.

36.2. A kiírás idejét egyértelműen jelölni kell az eredménylapokon.

36.3. A csapatkapitányok feladata, hogy ellenőrizzék a kiírt eredményeket. 15

36.4. Amennyiben nem emelnek olyan kifogást, amely a későbbiekben, az átmeneti időszak alatt igazolódik, a kiírt eredmények maradnak.

36.5. A csapatkapitány feladata, hogy minél előbb értesítse a senior FIPS-Mouche képviselőt vagy a Nemzetközi Szervezőt az esetleges eltérésekről.

36.6. Csak az átmeneti időszak alatt emelt kifogásokat veszi figyelembe a Versenybizottság az eredmények helyesbítésében. Az esetleges módosítás után a hivatalos eredményeket a senior FIPS-Mouche képviselőnek és a Nemzetközi Szervezőnek alá kell írnia, és azokat ki kell írni.

37. CIKKELY: HIVATALOS TILTAKOZÁSOK.

37.1. Hivatalos tiltakozást nyújthat be verseny tisztségviselő, csapat vagy FIPS-Mouche képviselő a Versenyszabályzat, a Szabály módosítások vagy a FIPS-Mouche szabályzat megszegése, illetve etikátlan vagy sportszerűtlen viselkedés vagy csalás esetében.

37.2. A hivatalos tiltakozást írásban kell benyújtani.

37.3. A hivatalos tiltakozást a senior FIPS-Mouche képviselő vagy a Nemzetközi Szervező felé az érintett nap utolsó versenyén született eredmények hivatalos kiírását követő két órán belül benyújtani.

37.4. Csapat nevében a hivatalos tiltakozást a csapatkapitánynak vagy menedzsernek kell benyújtania.

37.5. A csapat hivatalos tiltakozását kétszáz Euró vagy annak megfelelő összegű letétnek kell kísérnie. Amennyiben a tiltakozás helytálló, a letét visszatérítendő; ellenkező esetben a FIPS-Mouche alapokba kerül.

38. CIKKELY: CÍMEK ÉS TRÓFEÁK

38.1. Az első helyezést megszerző csapat lesz a Csapat Világbajnok vagy a Csapatbajnok, ha nem Világbajnokságról van szó.

38.2. A Csapat Világbajnok vagy a Csapatbajnok kapja a trófeát.

38.3. Az első, második és harmadik helyezést megszerző csapat öt versenyzője, tartalékosa, menedzsere és kapitánya kapja meg az arany, ezüst és bronz érméket.

38.4. Az első helyezést megszerző egyéni versenyző lesz az Egyéni Világbajnok vagy az Egyéni Bajnok, ha nem Világbajnokságról van szó.

38.5. Az Egyéni Világbajnok vagy az Egyéni Bajnok kapja a trófeát.

38.6. Az első, második és harmadik helyezést megszerző egyéni versenyzők kapják az arany, ezüst és bronz érméket.

38.7. Egyetlen FIPS-Mouche által engedélyezett versenyen sincs pénzbeli vagy lényeges anyagi díj.

39. CIKKELY: DOPPINGELLENES RENDELKEZÉSEK

39.1. A doppingellenes rendelkezéseket és ellenőrzéseket a Bajnokság Házigazda országának kell kialakítania és lefolytatnia a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által létrehozott Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat, a Nemzeti Sporthatóságok és a Nemzeti Olimpiai Bizottság által elfogadott törvények, rendeletek, alapelvek és gyakorlatok szerint.

39.2. Valamennyi doppingellenes rendelkezést adott esetben szerepeltetni kell az adott bajnokságra vonatkozó Szabálymódosításokban (7. cikkely hivatkozása szerint) 16

39.3. Valamennyi doppingellenes vizsgálatot adott esetben a bajnokság költségvetésén kívüli forrásokból kell finanszírozni.

40. CIKKELY: AZ EREDETI SZÖVEG NYELVE.

40.1. A szabályzat eredeti szövegének nyelve angol.

40.2. A Versenyszabályzatnak valamennyi hivatalos nyelven elérhetőnek kell lennie.

40.3. Az esetleges tisztázásokat vagy félreértéseket az eredeti szövegre való hivatkozással kell rendezni.

41. CIKKELY: JÓVÁHAGYÁSI NYILATKOZAT.

41.1. Az eredeti FIPS-Mouche Versenyszabályzat a FIPS-Mouche alapításakor lett jóváhagyva a C.I.P.S. részeként San Marinóban, 1989-ben, és ezt követően a FIPS-Mouche közgyűlés az alábbiak szerint módosította és hagyta jóvá:

(a) Bordeaux-ban, Franciaországban, 1991. áprilisban

(b) Dublinban, Írországban, 1993. áprilisban

(c) Drezdában, Németországban, 1995. májusban

(d) Luxemburgban, 1997. májusban

(e) Poreč-ban, Horvátországban, 1999. májusban

(f) Valladolidban, Spanyolországban, 2011. májusban.

(g) Locarnóban, Svájcban, 2003. áprilisban

(h) Palermóban, Olaszországban, 2005. májusban

(i) Prágában, a Cseh Köztársaságban, 2007. májusban

(j) Drezdában, Németországban, 2009. áprilisban

(k) Rómában, Olaszországban, 2011. áprilisban