Belépés

Parti pergető VSZ

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS PARTI PERGETŐ VERSENYSZABÁLYZATA

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet. 
2. Az országos bajnokságokon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező ESZH (Egységes Szövetségi Hozzájárulás) bélyeggel, valamint érvényes  sportolói (SIR) versenyengedély kártyával rendelkeznek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai illetve a jelen szabályzat határozzák meg. 
3. A parti pergető bajnokságokat a jelen szabályzat szerint kell megrendezni. 
4. A parti pergető bajnokságok lebonyolításának rendje: 
4.1 A parti országos pergető bajnokság nyílt, egyéni nevezéses verseny.

4.2 A bajnokságot két szakaszban kell megrendezni. 
4.3 Az elődöntőt 2 fordulóban kell megrendezni, lehetőség szerint három 20 fős szektorban, fordulónként 4 etapban úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon. A döntőt 30 résztvevővel, két fordulóban, három darab 10 fős szektorban kell megrendezni úgy, hogy minden versenyző lehetőség szerint minden szektorban horgásszon. A győztes elnyeri a magyar országos bajnoki címet.
Edzeni, pergető horgászatot folytatni a versenypályának kijelölt szakaszon, a versenyt megelőző munkanapokon(héten) szigorúan tilos! Közvetlen a versenynapok előtt edzési lehetőség nincs.
4.4 Az egyes fordulók időtartama 4 etap x 45 perc.
4.5 A rendező köteles gondoskodni arról hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék. 
4.6 Ha a fordulókat alkotó etap valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum15 percet meghaladó horgászat esetén szabályos etapként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót.
4.7 A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.  
4.8 A kijelölt versenypályát a pergető horgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie.  
4.9 A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi induló részére. A versenyeket folyókon, csatornákon, patakokon, tavakon, víztározókon lehet megrendezni. A vizek minimális szélességének el kell érnie a 10 métert., és teljes szélességében horgászhatónak kell lennie. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.
4.10 Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjára a napi területi horgászjegy árát is. 
4.11 A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ OVHB hivatalos honlapján, minden év március 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az Országos Verseny-horgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást csak az OVHB jogosult módosítani. 
4.12 Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak. 
4.13 A válogatott keret: Válogatott keret a döntő helyezési sorrendje szerinti első 5 főből áll, 4 versenyző és egy tartalék, és a szövetségi kapitány.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A versenyzőknek sorsolással kötelezően rajtszámot kell húzniuk. A szektorokba történő belépés az előre meghatározott sorrend szerint a kisorsolt rajtszám alapján történik. A szektorok közepén elhelyezett indító pontról a szektorbíró indítja a versenyzőket.
6. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. A bajnokságokon a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. 
7. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyetértése nélkül reklám nem helyezhető el. Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB és a rendező szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

8. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.
9. A versenyen csak a partról, a vízbelépés nélkül lehet horgászni.
10. A versenypálya 3 db szektorra lesz felosztva A-B-C
11. A versenyzők mind a három szektorban 4 x 45 percet horgásznak.
12. A horgászhelyek a vízterület adottságait figyelembe véve 15-30 méteres hosszban, folytatólagosan kerülnek kijelölésre
13. Minden szektorban a versenyzők 4 db verseny etapot horgásznak, egyenként 45 perces versenyidővel.
14. A 45 perces horgászidő leteltével a versenyzőknek 10 perc áll a rendelkezésükre a szektorokban elhelyezett indítópontra történő visszajutására. A versenyzők a szektor közepén a szektorbírónál gyülekeznek az etapok után. A következő etapra a versenyzőket a szektor bíró indítja a szektorokba.
15. A versenyzők a horgászhelyeiket a szektorokban a beindulási sorrend szerint foglalják el, az elfoglalt horgászhelyen a versenyzőnek a verseny kezdetét jelző dudaszó után kötelezően 10 percig, a második dudaszóig kell horgásznia, ez idő alatt nem változtathat horgászhelyet.
16. A verseny elindítását követő második dudaszó után, a szektorban a horgászhelyek a verseny ideje alatt szabadon változtathatók. A versenyző a szektorában csak olyan horgászhelyre léphet, ahol másik versenyző nem tartózkodik.
17. Ha két versenyző azonos időben lép be a horgászhelyre, akkor a folyásiránynak ellenkezőleg haladó versenyző a kedvezményezett!
18. Etetni TILOS!
19. A kifogott halak regisztrálása folyamatosan történik. A regisztrálást követően a halakat vissza kell engedni.
20. A fogást a bírónak azonnal jelezni kell, a horgászat a hal regisztrálásáig nem folytatható. A halakat tárolni tilos! Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
21. A halak kiemelése kizárólag csak merítő szákkal történhet. Merítő szákról a versenyző gondoskodik, használata kötelező!
22. A verseny időtartam szektoronként 4 x 45 perc.
23.A verseny ideje alatt a versenyző a ruházata fölött köteles rajtszámot viselni, amit a szervezők biztosítanak részére. Ezen a rajt mezen reklám elhelyezése csak a MOHOSZ-OVHB hatásköre lehet.
24. Horgászni csak a folyó erre kijelölt szakaszán, az előre meghatározott szektorokban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. A szektor közepén kijelölt helyen (szektor bíró) bámennyi felszerelt bot rendelkezése állhat. Botcserére a versenyzőnek a kijelölt helyen, vagy az újabb etap beindítás esetén van lehetősége.
25. Másik szektorba átdobni, onnan halat fogni tilos! (kivételt képez ha a határos szektorban nem tartózkodik versenyző)
26. Bármilyen pergető módszer és műcsali megengedett, de csak egyetlen csalival szerelt készség használható. (pl. tviszter fölé nem köthető műlégy) A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele. Ezeket kíméletesen, élve kell tartania regisztrációig.
26.1 A horgászbot maximális hossza 270 cm lehet.
27. A regisztrálást megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. A méreten aluli halak csak akkor számítanak bele az értékelésbe, ha a méretkorlátozást a verseny idejére feloldották. Ezt legkésőbb a versenykiírásban közölni kell.
28. Halat fárasztás közben a szektor határain belül kell tartani, másik szektorba átment (szektor idegen) hal nem számítható be az értékelésbe.

IV. ÉRTÉKELÉS

29.Értékelhető halfajok: csuka, süllő, kősüllő, domolykó, harcsa, balin, fekete sügér, csapósügér, jászkeszeg. A kifogott egyéb halakat megfogásuk után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Minden kifogott itt felsorolt ragadozó hal mérettől függetlenül 1 pontot ér. A kifogott értékelhető halak darabszáma határozza meg a versenyzők helyezési sorrendjét az egyes szektorokban. (példa: 12,3 cm-es sügér, 82,5 cm-es csuka, 28 cm-es süllő = 3 pont) A szektorokba a versenyzők helyezési sorrendje az így szerzett pontok alapján dől el. A szektorokon belüli etapok értékelő lapját a versenyzőnek alá kell írni, ezzel hitelesíti és elfogadja az eredményt. Aláírás után darabszámra és mérési hosszra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság.
30. A szektorokban elért helyezési sorrendet a 4 etapban fogott halak darabszáma határozza meg, a legtöbb halat fogó versenyző a győztes. (példa: A szektorban horgászó versenyző az 1. etapban 6db, 2. etapban 1db,.3. etapban 8db, 4. etapban 2db. összesen 17db. Az így összeadott fogott hal darabszámok határozzák meg a szektor eredményeket.)
31. Pont egyenlőség esetén a több halat fogó versenyző a kedvezményezett - Azonos darabszám esetén (ide nem értve a nullázó versenyzőket) a szektoron belüli magasabb indulási szám dönt. A szektorban nullázó versenyzők, a halat nem fogók átlagpontszámát kapják. (Példa: a szektorban 12 versenyző versenyzik, a négy etapban, 8 versenyző fogott halat, 4 versenyző pedig nem fogott halat, nullázott. Számítás: 8+(4/2)=10, a nullázó versenyzők 10. helyezési számot kapják a szektorban.
32. Az Országos Parti Pergető OB. döntő versenyének összetett helyezési sorrendjét a három szektorban megszerzett helyezési szám együttes összege határozza meg. (példa: Versenyző A szektor : 4. hely B szektor: 5. hely, C szektor: 7. hely, összesen 16 pont.) Az így kialakult pontszámok alapján a határozzuk meg OPP OB. helyezési sorrendjét. A legkisebb pontszámmal rendelkező a győztes. Pont egyenlőség esetén a több halat fogó versenyző a kedvezményezett - Azonos darabszám esetén a legkisebb szektor helyezési szám dönt, - ezen túl a szektorokon belüli magasabb indulási szám dönt.
33. A horgászhelyen a szektorában versenyzőkön kívül más nem tartózkodhat. (mérlegelőkre, szektorbírókra, valamint a média képviselőire nem vonatkozik) Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehet. 34. A versenyzőt segítő személy segítheti, de csak a szektor külső határain kívülről, , felszerelést, csalit és egyéb a horgászatban használatos kelléket nem adhat át.

V. VERSENYBÍRÓK

35. A versenybíróság (zsűri) az OVHB egy tagjából, vagy az OVHB által megbízott egy tagból, a versenyrendezőség részéről egy tagból, és egy független pergető szakbizottsági tagból áll. A zsűri minimum 3 maximum 7 tagból áll.
36. Mérlegelők: lehetőleg minden szektorba 3db mérlegelőt, szektorbírót kell biztosítani a verseny rendezőjének. Ha a várható fogás mennyisége ezt indokolja, ettől el lehet térni.
37. A verseny folyamán észlelt , vélelmezett szabálytalanságokat a versenyzőnek a szektorbírónak haladéktalanul jelezni kell (ezt a versenyző segítője is megteheti).
37.1. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást a versenyző nyújthatja be.
37.2. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.
37.3. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.
 
VI. SZANKCIONÁLÁS

38. A verseny rendezősége “Nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.
39. A verseny szektorbírói, mérlegelői a használt felszereléseket a verseny folyamán
át- illetve megvizsgálhatják.
40. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a regisztrációkor , írásban is nyilatkoznak.

VII. VERSENYDOKUMENTUM

41. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.
42. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával lehetőség szerint összhangban kell lennie.
43. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.
44. A jelen szabályzat 2017. március 1-i hatállyal lép érvénybe.

Módosítások: Az OVHB az elődöntő után 2017.05.01-el módosította az értékelés módját. A változtatások a szövegben kiemelve.